Jednatel - ředitelka 
 

 

Ing. Zdeňka Škarková

 

- VŠE Praha, Fakulta obchodní
 

mobil 606 706 823, skarkova@rrav.cz 

 

Osvědčení:  

  • Intenzivní kurz regionální politiky ve veřejné správě zaměřený na principy a možnost využití podpory z předstrukturálních a strukturálních fondů EU v České republice
  • O absolvování kurzů pro pracovníky a zakladatele RRA v příhraniční oblasti 
  • O absolvování kurzu k problematice Evropské unie: "Příprava na implementaci strukturálních fondů a Kohezního fondu" (Regionální a strukturální politika EU, Projektové řízení, Finanční a veřejné zakázky)
  • Certifikát o akreditaci "Manažer průmyslové zóny" - školící program "Akreditace průmyslových zón" České agentury pro zahraniční investice CzechInvest
  • Certifikát o zařazení poradce do Národního registru poradců (registrační číslo poradce: SME 00923)
 

 

 

Manažeři projektů

 

 

 
 
 

 

 

přeshraniční spolupráce, podnikání

 

 

Ing. Tomáš Dvořák

- Vysoká škola ekonomická Praha - Fakulta managementu

 

   

mobil 731 447 174, dvorak@rrav.cz

 

Poskytované služby :
Manažer pro Fond malých projektů (FMP), který je nedílnou součástí Operačního programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“ - Poradenství v oblasti získávání finančních prostředků z dotačních titulů ČR a EU  - Zpracování projektových žádostí pro dotační a grantové programy - Podnikatelské a investiční záměry k projektům.

 

 
 
 

 

 

 

strategického plánování, lidské zdroje

 

RNDr. Bc. Šárka Palcrová

- Masarykova univerzita (Brno) – obor socio-ekonomická geografie (Přírodovědecká fakulta), obor regionální ekonomie a správa (Ekonomicko-správní fakulta)

 

 

mobil 731 447 173, palcrova@rda-vysocina.cz

Poskytované služby :
Iniciace a zpracování strategických rozvojových dokumentů - Poradenství v oblasti získávání finančních prostředků z dotačních titulů ČR a EU - Zpracování projektových žádostí pro dotační a grantové programy -  Informační servis v oblasti rozvoje lidských zdrojů - Regionální zástupce AIP ČR - Konzultant střediska Europe Direct - Tvorba mapových podkladů.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

výběrová řízení, životní prostředí, cestovní ruch

 

Bc. Vojtěch Vejsada

 

- Jihočeská univerzita České Budějovice, Zemědělská fakulta 

- obor Zemědělská technika - obchod, servis, služby
 

  mobil 731 447 176, 603 182 699, vejsada@rrav.cz

Poskytované služby :
Výběrová řízení - Informační servis v oblasti životního prostředí a cestovního ruchu - Tvorba a aktualizace databází, iniciace nových turistických produktů - Poradenství v oblasti získávání finančních prostředků z dotačních titulů ČR a EU - Zpracování projektových žádostí pro dotační a grantové programy -Cyklistická doprava (cyklotrasy, cyklostezky, doprovodný mobiliář tras...),  Pasporty dopravního značení - Informačně orientační systémy.

 
 
 

 

 

 

 

podnikání, investice, evropská unie

 

 

 

Jana Vejsadová

 

- SOŠ Poděbrady - obor turismus a marketing
- specialista na regionální strukturální politiku EU a projektové řízení 

 

 

   

mobil 731 447 172, 603 727 084, vejsadova@rda-vysocina.cz

 

Poskytované služby :
Poradenství v oblasti získávání finančních prostředků z dotačních titulů ČR a EU pro podnikatelské subjekty - Zpracování projektových žádostí pro dotační a grantové programy pro komerční sektor - Podnikatelské a investiční záměry k projektům - Analýza užitků a nákladů k projektům - Finanční a ekonomická analýza k projektům - Studie proveditelnosti - Dotační management - Manažer Europe Direct centra Jihlava - Poradenství v oblasti EU (obecné informace, aktuální témata, webové stránky s danou tématikou) - Akvizice, P.R. a marketing služeb RRAV - Semináře a workshopy se zaměřením na problematiku EU - Průmyslové zóny a brownfields

 

 

Osvědčení:  

  • O absolvování kurzů pro pracovníky a zakladatele RRA v příhraniční oblasti

  • O absolvování kurzu k problematice Evropské unie: "Příprava na implementaci strukturálních fondů a Kohezního fondu" (Regionální a strukturální politika EU, Projektové řízení, Finanční a veřejné zakázky)

  • Certifikát o akreditaci "Manažer průmyslové zóny" - školící program "Akreditace průmyslových zón" České agentury pro zahraniční investice CzechInvest