Dobrý den,

vítáme Vás na nové internetové prezentaci Regionální rozvojové agentury Vysočina. Doufám, že pro Vás budou tyto stránky přehledné a nabídnou Vám všechny potřebné informace v oblasti dotací a regionálního rozvoje a přispějí k Vašemu rozhodnutí spolupracovat s námi.

 

Ing. Zdeňka Škarková

ředitelka RRAV

 

 

AKTUALITY

ZMĚNA SÍDLA A KONTAKTŮ RRA VYSOČINA!

RRA Vysočina se přestěhovala do nových prostor. Nyní nás naleznete na ulici Čajkovského 37, Jihlava. Mapka zde. Parkování v ulici je možné pouze 15 minut, dále lze využít placeného parkoviště na Masarykově náměstí nebo od 9:00 zdarma parkoviště  v Cityparku.

Zároveň došlo ke změně telefonních kontaktů. Pevná linka byla zrušena, pracovníky kontaktujte na uvedených mobilních číslech zde.

 

2. diskusní setkání potencionálních žadatelů a odborníků

RRA Vysočina pořádá dne 31. 1. 2012 diskusní setkání v rámci projektu „Fond malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko po roce 2013 – zhodnocení a výzvy“. Cílem setkání je

zhodnocení zkušeností žadatelů s přeshraniční spoluprací, identifikování potřeb a návrhů od potenciálních žadatelů Fondu malých projektů a návrh podmínek pro Fond malých projektů na další programovací období. Druhé diskusní setkání se koná v Univerzitním centrum Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 2, Telč od 10:00 - 12:00.

Kapacita setkání je omezena, účast prosím potvrďte na adresu dvorak@rrav.cz do 25. 1. 2012.

 

Školení pro žadatele z Fondu malých projektů

RRA Vysočina připravuje na měsíc prosinec dvě školení pro žadatele o dotaci z Fondu malých projektů. Školení budou zaměřena na zpracování projektové žádosti a na vyúčtování projektu. Pozvánky a více informací zde

 

2. - 3. listopadu 2010 se koná mezinárodní konference Obce a energetická efektivita v Evropě

Technologické a politické aspekty úspěšných projektů v praxi. Problematika praktického prosazování veřejných projektů na úsporu energie jako součásti politiky ve veřejném prostoru. ekonomika – politika – ekologie.

Pozvánka zde (pdf)

 

Agentura CzechInvest vyhlašuje 3. výzvu k účasti v programu Český technologický akcelerátor – CzechAccelerator

který je zaměřen na rozvoj aktivit malých českých technologických firem v USA. Program je určen pro firmy ze sektorů čistých technologií, ICT, biotechnologií, nanotechnologií a mikroelektroniky. Cílem programu je získat strategické technologické partnery, financování z fondů rizikového kapitálu nebo založení a rozvoj distribuční sítě.

 

Termín pro podání přihlášek je od 16. 8. 2010 do 30. 9. 2010. Více informací včetně přihlášek a podmínek účasti v programu najdete na www.czechaccelerator.cz. Plakát k akcie zde

 

Úspory státního rozpočtu mohou změnit výši poskytované dotace v ROP Jihovýchod

Vláda ČR schválila na svém zasedání 11. srpna 2010 návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na rok 2011. Nepočítá v něm se spolufinancováním projektů podpořených z Regionálních operačních programů ze státního rozpočtu... více zde

 

Školení pro žadatele z Fondu malých projektů

RRA Vysočina připravuje na měsíc srpen dvě školení pro žadatele o dotaci z Fondu malých projektů. Školení budou zaměřena na zpracování projektové žádosti a na vyúčtování projektu. Pozvánky a více informací zde

 

RRAV vykonává činnost RPIM pro OPŽP

Zkratka představuje Regionální poradenské a informační místo pro prioritní osy 1, 2, 3 a 4 Operačního programu Životní prostředí. Na základě uzavřené smlouvy se RRA Vysočina stala poradenským centrem tohoto programu pro kraj Vysočina. Více informací zde

 

Školení pro žadatele z Fondu malých projektů

RRA Vysočina připravuje na měsíc duben dvě školení pro žadatele o dotaci z Fondu malých projektů. Školení budou zaměřena na zpracování projektové žádosti a na vyúčtování projektu. Pozvánky a více informací zde

 

Setkání s evropským komisařem Vladimírem Špidlou

Setkání s evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimírem Špidlou proběhlo v pátek  2.října 2009 od 17 do 18 hodin v sídle Europe Direct Jihlava. Setkání se zúčastnili občané a zástupci neziskových organizací působící v kraji Vysočina. Tisková zpráva ke stažení zde

 

Newsletter Europe direct

V newsletteru naleznete aktuální informace o Evropské Unii a akcích Europe Direct Jihlava

03/2009   04/2009   05/2009   06/2009

 

Fond malých projektů - zveřejněny nové dokumenty

Zveřejněna Pravidla pro publicitu a loga programu ke stažení. 

Více informací naleznete zde.

 

Vyhlášen Fond malých projektů

Dne 12. června vyhlašuje Sdružení obcí Vysočiny první průběžnou výzvu Fondu malých projektů. Regionální rozvojová agentura Vysočina je administrátorem tohoto programu. 

Více informací naleznete zde.

 

Regionální fond pro přípravu projektů na Vysočině (RFPPV)

Předsednictvo Sdružení obcí Vysočiny na svém 19. zasedání ustavilo Regionální fond pro přípravu projektů na Vysočině (RFPPV).

O podporu z tohoto fondu může žádat člen Sdružení obcí Vysočiny, který má řádně zaplacené členské příspěvky a který si nechá žádost o dotaci zpracovat na RRA Vysočina.

Více informací naleznete zde.

 

Finanční mechanismus EHP/Norska

26.10.2007

Dne 26. 10. 2007 vyhlásilo Ministerstvo financí / Centrum pro zahraniční pomoc - Národní kontaktní místo pro Finanční mechanismus EHP a Finanční mechanismus Norska 3. Výzvu k předkládání žádostí o grant pro kompletní individuální projekty a programy z Finančních mechanismů EHP/Norska.

Kompletní text Výzvy je zveřejněn na webových stránkách www.eeagrants.cz v sekci Výzvy a výběrová řízení.
Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Škarková

 

Finanční mechanismus EHP/Norska

6.9.2007

Dne 5. 9. 2007 v 15:00 hod byl ukončen příjem žádostí pro průběžnou Výzvu č.1 pro individuální sub-projekty z Finančních mechanismů EHP/Norska – Programu „Kulturní dědictví Vysočiny“ v prioritní oblasti Uchování Evropského kulturního dědictví zaměřené na:

1. 1. Ochranu a obnovu nemovitého kulturního dědictví

1. 2. Zlepšení péče a ochranu movitého kulturního dědictví

 

V současné době probíhá formální hodnocení podaných žádostí, následovat bude jejich hodnocení Hodnotiteli, které bude zakončeno zasedáním Hodnotící komise a následně Řídícího výboru (Zastupitelstvo kraje Vysočina).

O aktivitách v celém procesu hodnocení Vás zde budeme průběžně informovat.

 

Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Škarková

Více informací včetně dokumentů naleznete zde

 

 

Průběžně k vyhlašovaným dotačním programům

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA - II. VÝZVA

8.10.2007

Startuje druhé kolo příjmu žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova ČR! Pro druhé kolo je vyčleněno 3,635 mld. korun! Žadatelé mohou žádosti předkládat do 26. listopadu. Úplné znění podmínek naleznete zde.

Kontaktní osoby na RRAV - Radek Veselý

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

29.06.2007

Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje první výzvu k předložení žádostí o dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Pro první výzvu je připraveno téměř 20 miliard Kč. Žádosti bude možné podávat od 3. září do 26. října 2007. První výzva otevírá pět z celkem sedmi prioritních os. Zaměřuje se na ochranou vod a ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), problematiku odpadů a starých ekologických zátěží a podporu environmentálního vzdělávání. První výzva je určena především pro žadatele z řad nepodnikatelských subjektů jako jsou obce, města a kraje, příspěvkové organizace, obecně prospěšné organizace, občanská sdružení nebo církve.Více informací zde.

Kontaktní osoba na RRAV - Zdeňka Škarková

 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

8.6.2007

První kolo žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova ČR startuje! Ministr zemědělství Petr Gandalovič vyhlašuje tímto dnem první kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013. Žadatelé mohou žádosti předkládat od pondělí 9. července. Úplné znění podmínek naleznete zde.

Kontaktní osoby na RRAV - Markéta Zajíčková

 

Operační program Podnikání a inovace

Czechinvest průběžně vyhlašuje jednotlivé programy operačního programu. Sledujte www.czechinvest.org

Kontaktní osoba na RRAV - Jana Vejsadová

 

Programovací období 2007-13

Přípravy na další programovací období jsou v plném proudu. Přinášíme Vám podrobnější informace o nových Operačních programech. Podrobnější informace naleznete zde.

 

Národní dotační programy

Se začátkem kalendářního roku opět vyhlašují jednotlivá ministerstva dotační programy. Podrobnější informace naleznete zde.

 

 

Ostatní

 

Výroční zpráva RRAV z.s.p.o. za rok 2006 ke stažení zde.

 

15. 3. 2007

Proběhlo zasedání valného shromáždění a předsednictva Sdružení obcí Vysočiny. Více informací na www.obcevysociny.cz

 

6. 3. 2007

Řídící orgán OP Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko 2007-2013, Rakouská země Dolní Rakousko, odeslal operační program  Evropské komisi (EK)

 

Poslední dílčí uzávěrka Dispozičního fondu Vysočiny bude 8. 3. 2007 v 16:00 hod. Projekty je možno podávat průběžně. Termín ukončení realizace projektů bude 31. 10. 2007. Více informací naleznete zde.

NAŠE SPECIALIZACE

RRA Vysočina je kontaktním místem pro Finanční mechanismus EHP/Norska.

Základními prioritami programu je

Uchovávání evropského kulturního dědictví, Ochrana životního prostředí, Rozvoj lidských zdrojů, Zdravotnictví a péče o dítě, Podpora udržitelného rozvoje.

Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Škarková

Více informací naleznete zde.

RRA Vysočina je administrátorem Fondu malých projektů pro Vysočinu.

Fond malých projektů (FMP) je nedílnou součástí Operačního programu Evropská územní spolupráce, ČR-Rakousko 2007–2013. Slouží k financování projektu neinvestičního charakteru s prokazatelným přeshraničním dopadem v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu, hospodářského rozvoje, životního prostředí a lidských zdrojů. Je závazný pro česko-rakouskou hranici.

Kontaktní osoba: Zdeňka Škarková

Více informací naleznete zde.