Dokumenty pro průběžnou Výzvu č. 1

 

k předložení žádostí o grant pro kompletní individuální sub-projekty z Finančních mechanismů EHP/Norska – Programu „Kulturní dědictví Vysočiny“ v prioritní oblasti Uchování Evropského kulturního dědictví zaměřené na:

 

1. 1. Ochranu a obnovu nemovitého kulturního dědictví

1. 2. Zlepšení péče a ochranu movitého kulturního dědictví

 

Dokument Formát
Výzva č.1
   
Postupy pro žadatele
Dodatek č.1 k Postupům pro žadatele
   
Přílohy k Postupům pro žadatele  

1. Pokyny pro vyplnění žádosti o podporu

2. Pokyny pro zpracování příloh

3. Prioritní oblasti FM EHP/Norska

4. Oprávnění žadatelé – seznam souvisejících předpisů

5. Souhrnná informace o oprávněných/neoprávněných nákladech Programu

6. Metodika pro zpracování zjednodušené studie proveditelnosti

7. Kritéria pro hodnocení předložených žádostí

8. Formulář Žádosti (včetně podrobné nápovědy - kurzor přiložte na červený trojúhelník u jednotlivých nadpisů)

9. Přílohy k Žádosti – formuláře:

 

9.1 Spolufinancování

9.2 Matice rizik

9.3 Logframe

9.4 Prohlášení o partnerství

9.5 Čestné prohlášení

   
Zajištění publicity  

Manuál pro publicitu

Loga ke stažení:

 

Finanční mechanismus EHP/Norska   loga EEA

Kraj Vysočina

      Finanční mechanismus EHP/Norska   loga Norsko
      Propagační materiály - technické podmínky 

   
Průběžná a závěrečná zpráva  

Průběžná zpráva sub-projektu

Závěrečná zpráva sub-projektu

 

 

Základními prioritami programu je Uchovávání evropského kulturního dědictví, Ochrana životního prostředí, Rozvoj lidských zdrojů, Zdravotnictví a péče o dítě, Podpora udržitelného rozvoje.

 

Podrobné informace a dokumenty k dispozici zde.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

RRAV - kontaktní místo FM EHP/Norska pro kraj Vysočina

 

RRAV - Sekretariát pro krajský program "Kulturní dědictví kraje Vysočina"

 
Kontaktní osoba EHP/Norska:
Ing. Zdeňka Škarková
ředitelka RRA Vysočina
skarkova@rrav.cz
tel. 567 578 50
7
fax 567 578 501