RRA Vysočina je zapojena do implementační struktury  v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska (FM EHP/Norska).

 

1) jsme Kontaktním místem FM EHP/Norska pro kraj Vysočina

2) jsme Sekretariátem pro krajský program "Kulturní dědictví kraje Vysočina", který je součásti FM EHP/Norska

 

Činnost kontaktního místa FM EHP/Norska.

Kontaktní místo- RRA Vysočina zajišťuje :

  • poskytování informací potencionálním žadatelům o možnostech čerpání pomoci z FM EHP/Norska, příslušné výzvě pro předkládání žádosti (individuálních projektů a/nebo programů) a stanovených postupech

  • zveřejňování informací o FM EHP/Norska a vyhlášení výzvy na svých webových stránkách s odkazem na internetovou stránku NKM (Národní kontaktní místo)

  • přijímání a registraci předložených žádostí o grant a vyplňuje pro každou přijatou žádost Potvrzení o přijetí žádosti

  • posouzení formálních náležitostí a posouzení oprávněnosti

  • předložení doporučených návrhů žádostí k dalšímu posouzení hodnotící komisi, NKM

  • zodpovídá za dodržení termínů v souladu s Manuálem pro implementaci

 

ZDARMA poskytujeme konzultace potencionálním žadatelům o grant ve stanoveném období pro danou výzvu k předkládání žádosti o grant. Žadatelé mohou konzultovat postupy správného zpracování žádosti a jejích příloh, případně soulad se sektorovými/regionálními strategiemi.

Oficiální stránky FM EHP/Norska, podrobnější informace a dokumenty jsou k dispozici zde

Základními prioritami programu je Uchovávání evropského kulturního dědictví, Ochrana životního prostředí, Rozvoj lidských zdrojů, Zdravotnictví a péče o dítě, Podpora udržitelného rozvoje.

 

Podrobné informace a dokumenty k dispozici zde.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

RRAV - Sekretariát pro krajský program "Kulturní dědictví kraje Vysočina"

 
Kontaktní osoba EHP/Norska:
Ing. Zdeňka Škarková
ředitelka RRA Vysočina
skarkova@rrav.cz
tel. 567 578 50
7
fax 567 578 501