Dokumenty pro průběžnou Výzvu č. 1

 

Fond malých projektů (FMP) je nedílnou součástí Operačního programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“. Svým charakterem je pokračováním úspěšných programů realizovaných v minulosti v oblasti rakousko-českého pohraničí, především CBC – Interreg a Interreg IIIA - Dispoziční fond, který hrál významnou roli při znovupropojení obou regionů. Proces „učení se děláním“ byl nejlepší školou pro žadatele z oboustran hranic. Projekty „people-to-people“ (lidé s lidmi) byly tím nejlepším způsobem, jak získat granty pro malé neinvestiční či malé investiční projekty v předešlých letech.

Zkušenosti získané během implementace předchozích programů FMP ukazují, že tento nástroj je jedním z nejúčinnějších při podpoře malorozpočtových, ale obsahově velkých projektů zaměřených na navázání, rozšíření a vylepšení kontaktů mezi různými partnery z obou stran hranic. Všechny projekty podpořené z tohoto Fondu se zaměřovaly na následující cíle:

  • Zmenšení rozdílů mezi různými částmi regionu, především v okrajových oblastech, prostřednictvím zavedení či zlepšení systémů spolupráce na obou stranách hranic

  • Podpora ekonomického a sociálního potenciálu regionu prostřednictvím tradičních aktivit typu „people-to-people“

  • Oživení kontaktů mezi různými cílovými skupinami s cílem podpořit každodenní přeshraniční aktivity

  • Realizace malých akcí/událostí na základě místních/mikroregionálních potřeb a požadavků s přeshraničním vlivem a s pružným přístupem k finančním prostředkům.

 

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE - Nejzazší termín ukončení malých projektů je 30. 9. 2014!

 

Dokument Formát
Výzva
   
Směrnice programu            
Seznam platné legislativy
Termíny předkládání žádostí a zasedání RMV
Postupy pro zadávání veřejných zakázek  
Doplňující výklad k postupům pro zadávání veřejných zakázek  
   
Formuláře  

1. Žádost    

2. Projektový list (čeština)

3. Projektový list (němčina)

4. Čestné prohlášení

5. Podrobný rozpočet 

   
Zajištění publicity      

Pravidla pro publicitu

Loga ke stažení:

 

symbol EU s odkazem na Evropskou unii a ERDF

jpg

základní logo Programu včetně sloganu

jpg

logo Fondu malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko

jpg
   
Formuláře k vyúčtování      

Závěrečná zpráva

Formulář plnění rozpočtu (vyúčtování)    

   Výkaz práce
   Žádost o platbu             
   Průběžná zpráva    
   
Přijaté projekty      

 

 

             

 

Evropská unie / Evropský fond pro regionální rozvoj

Fond malých projektů (FMP) je nedílnou součástí Operačního programu Evropská územní spolupráce, ČR-Rakousko 2007–2013.

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Svým charakterem je FMP pokračováním úspěšných programů realizovaných v minulosti v oblasti rakousko-českého pohraničí,především CBC – Interreg and Interreg IIIA Dispoziční fond.

Kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Dvořák
manažer projektů

dvorak@rrav.cz
tel. 731 447 174

 

 

Ing. Zdeňka Škarková
ředitelka RRA Vysočina

skarkova@rrav.cz
tel. 606 706 823