Struktura služeb RRA Vysočina se odvíjí od potřeb regionálních aktérů v kraji Vysočina, neustále se jejich zaměření a rozsah vyvíjí s cílem zajišťovat jejich širokou dostupnost a maximální přínos pro vyvážený rozvoj celého území kraje Vysočina.

 

Kontaktní osoba:

Bc. Vojtěch Vejsada

vejsada@rrav.cz

tel. 731 447 176

 

CYKLOTURISTIKA A VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

 

Cykloturistika - exkluzivní spolupráce RRAV s firmou DoZnač

Od roku 2003 RRA Vysočina exkluzivně v této oblasti spolupracuje s firmou DoZnač, v.o.s. České Budějovice (www.doznac.cz) - specialistou v oblasti dopravního značení a majoritním subjektem ve značení  cyklotras (cca 45% podíl na českém trhu). 
Oboustranně výhradní spolupráce RRAV a DoZnač je uzavřena pro celé území kraje Vysočina a oblasti 
   1) projektování a realizace cyklotras včetně doplňujícího mobiliáře
   2) projektování a montáže informačně orientačního značení (městské informační systémy, označení domů a ulic)
   3) pasporty a projekty svislého dopravního značení

Tato strategická spolupráce v oblasti značených cyklotras přináší našim klientům jednak úsporu finančních prostředků i času a jednak ještě vyšší kvalitu, zaručenou certifikací firmy DoZnač a jí používaných technologických postupů dle norem ISO. Firma se od svého vzniku řídí zásadou být kvalitnější a levnější než ostatní.

  
Nezanedbatelná je nyní i komplexnost naší nabídky. Díky tomuto spojení jsme připraveni pro naše klienty dodat "na klíč" ucelený celek, tzn. např. vytipování trasy (či sítě tras), pomoci se získáním zdrojů pro její  financování, vypracování projektu pro dopravní značení, jeho projednání s dotčenými orgány a vlastníky, montáže dopravního značení, následné vybavení tras mobiliářem (z nejširší nabídky na trhu = kolostavy, odpočívky, informační tabule, odpadkové koše...) i zajištění její propagace (návrh a tisk brožur, cyklistických map, průvodců...)

 

Pasporty a projekty dopravního značení v obcích

Regionální rozvojová agentura Vysočina Vám ve spolupráci s firmou DoZnač nabízí kompletní služby při zpracování projektu a pasportu dopravního značení. Jedná se o pasportizaci dopravního značení v obci a navržení provedení značení podle platných předpisů. Po schválení projektu značení kompetentními orgány je možno rovnou přistoupit k rekonstrukci dopravního značení. Pro zákazníky s projektem provedeným naší společností platí sleva na rekonstrukci dopravního značení. Výstupem pasportizace je barevná projektová dokumentace doplněná podrobnou databází s popisem všech dopravních značek opatřenou tzv. stanovením silničního správního úřadu. Schválený projekt značení slouží jako základní dokument pro správce komunikací a pro rekonstrukci dopravního značení do konce roku 2007 tak, jak ukládá vyhl. č. 30/2001 Sb.

Vlastnosti a výhody pasportu a projektu dopravního značení:

  • zmapování současného stavu dopravních značek, jejich nosičů a stavu

  • návrh doplnění a úpravy dopravního značení v souladu s příslušnou aktuální legislativou

  • komplexní řešení problematiky dopravního značení s přihlédnutím k moderním trendům

  • zapracování požadavků objednatele - řešení aktuálních problémů v dopravě

  • konzultace se všemi majiteli a správci komunikací (obec, SÚS, soukromí vlastníci a další)

 
 
Výběrová řízení

administrativní a technická pomoc při zajišťování výběrových řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.  

Nabízíme kompletní administrativní zajištění a metodické vedení při realizaci výběrového řízení, a to jak u projektů podpořených z dotace, tak u běžných investičních akcí.