Naše služby pro:

obce

podnikatele

neziskový sektor

 

Reference zde

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kontakt:

RRA Vysočina

Čajkovského 37

586 01 Jihlava

region@rrav.cz

tel. 606 706 823

 

 
 

 

Navrhování, značení a správa cyklotras

 

Ve spolupráci s firmou DoZnač zajišťujeme komplexní služby v této oblasti. Komplexnost naší nabídky přináší našim klientům jednak úsporu finančních prostředků i času a jednak záruku vysoké kvality, zaručenou certifikací firmy DoZnač a jí používaných technologických postupů dle norem ISO. Firma se od svého vzniku řídí zásadou být kvalitnější a levnější než ostatní.

 

Navrhování a značení cyklotras:

  • vytipování trasy (či sítě tras)

  • pomoci se získáním zdrojů pro její  financování

  • vypracování projektu pro dopravní značení, jeho projednání s dotčenými orgány a vlastníky

  • montáže dopravního značení,

  • následné vybavení tras mobiliářem (kolostavy, odpočívky, informační tabule, odpadkové koše...)

  • zajištění propagace trasy (návrh a tisk brožur, cyklistických map, průvodců...)

 

 

Správa cyklotras:

  • každoroční projetí cyklotrasy a kontrola stavu dopravního značení, doprovodného mobiliáře a povrchů

  • zpracování zprávy pro majitele cyklotrasy s návrhem nezbytných řešení pro zajištění bezproblémového provozu na trase

  • návrh možného kofinancování na odstranění zjištěných závad

  • návrh na vhodné doplnění a rozšíření stávající cyklotrasy v souvislosti s turistickými zajímavostmi na trase

 

 

 


Související stránky:

Cykloturistika q Regionální zastoupení