Naše služby pro:

obce

podnikatele

neziskový sektor

 

 

Reference zde

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt:

RRA Vysočina

Čajkovského 37

586 01 Jihlava

region@rrav.cz

tel. 606 706 823

 

 
 

Dotační management

 

 • pomáhá projít dlouhodobým a náročným procesem monitoringu schválené dotace
 • zajistí dohled nad správným a včasným plněním administrativních náležitostí
 • kontroluje dodržování závazných ukazatelů

 

V případě neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy s poskytovatelem může dojít k odebrání či krácení poskytnuté dotace.

Služba Dotační management je v plném rozsahu pojištěna (do výše 20 mil. Kč), tedy přebíráme na sebe riziko odebrání či krácení poskytnuté dotace z důvodu chyby na naší straně.

Služba Dotační management zahrnuje zejména tyto činnosti:

 • hlídání závazných termínů odevzdání reportů,
 • pomoc příjemcům s administrativními povinnostmi,
 • zpracování průběžných, etapových monitorovacích zpráv včetně konzultací,
 • zpracování žádostí o platbu včetně všech náležitostí nutných k ověření správnosti či oprávnění čerpání dotace,
 • zpracování závěrečné zprávy,
 • zpracování monitorovacích zpráv pro kontrolu plnění závazných ukazatelů,
 • zpracování Isprofinů a Progfinů.

 

Služba Dotační management Vám zajistí:

 • minimalizaci rizika odnětí dotace příjemcům podpory
 • kontrolu bez rizika ze strany kontrolních orgánů
 • uspoření mzdových nákladů na administraci schváleného projektu
 • „pojištění dotace“ – služba je pojištěna do výše 20 mil. Kč = přebíráme na sebe riziko odebrání či krácení dotace z důvodu chyby na naší straně
 • správné plnění rozhodných (monitorovacích) ukazatelů
 • zamezení výskytu chyb v předkládaných zprávách

 

 

 


Související stránky:

Zpracování projektových žádostí q Výběrové řízení