RRA Vysočina aktivně působí na trhu od roku 2000. Zde Vám přinášíme výsledky naší dlouholeté činnosti a přínos našeho působení pro region.

 

Naší hlavní aktivitou je iniciace a zpracování projektových žádostí do operačních programů pro období 2007-2013. V této naší činnosti jsme velmi úspěšní. Za 9 let naší práce jsme do regionu napomohli získat 936 milionů korun dotací. Vzhledem k počtu zaměstnanců, kterých je v současné době 9, je naše sdružení z pohledu získaných dotací na jednu korunu nákladů jednoznačně přínosem pro region, protože generujeme více peněz než spotřebováváme.

 

Garantujeme vysokou kvalitu zpracování podloženou mnohaletými zkušenostmi a referencemi v podobě úspěšných projektů.

 

 

 

Kontaktní údaje:

Obchodní jméno:          Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.
Zkrácený název:          RRA Vysočina
Právní forma:               zájmové sdružení právnických osob
Sídlo:                            Křížová 2,  586 01 JIHLAVA
Spojení:                       Tel: 567 578 500, Fax: 567 578 501
E-mail podatelna :       
region@rrav.cz 
E mail zaměstnanci:     prijmeni@rrav.cz
WWW :                       
http://www.rrav.cz
Identifikační číslo:        IČO – 70 85 75 55, DIČ 314-70 85 75 55
Jednatel (Ředitel):       
Ing. Zdeňka Škarková

Podrobné informace službách poskytovaných RRAV naleznete zde.

NAŠE SPECIALIZACE

V uplynulých letech jsme poskytli jednorázové konzultace stovkám subjektů z oblasti samosprávy a státní správy a desítkám podnikatelů. Většina z nich se stala našimi stálými klienty, protože vysoce oceňují komplexní servis založený na kreativním a profesionálním přístupu, který je a zůstane běžným standardem pro každodenní práci zaměstnanců RRA Vysočina a přináší nám stále nové spokojené klienty. Výše uvedená fakta dokumentují, že myšlenkový potenciál, kterým disponujeme, přesvědčuje skutečně mnoho společností o oboustranné výhodnosti spolupráce.