Naše služby pro:

obce

podnikatele

neziskový sektor

 

 

 

 
Kontakt:

RRA Vysočina

Čajkovského 37

586 01 Jihlava

region@rrav.cz

tel. 606 706 823

 
 

 

Konzultace rozvojových záměrů

 

Máte zajímavý nápad a nevíte jak sehnat finance na jeho realizaci? Neváhejte a kontaktujte nás!!!

 

Informujte nás o svém záměru - použijte prosím tento formulář. Snažte se odpovědět na základní otázky - jaký jste subjekt, jaký je Vás záměr, jaký bude přínos Vašeho záměru, jaké jsou náklady Vašeho záměru?

 


 

Zjistíme z jakých zdrojů by bylo možné Váš záměr financovat. Prověříme jaká je jeho šance na získání dotace z některého ze strukturálních fondů EU či dalších grantových a dotačních schémat lokalizovaných v České republice. Výstupem pro Vás bude zjištění a vybrání vhodných zdrojů financování s doporučením, jak dále pokračovat.

Tuto službu poskytujeme zdarma.

 

Velký význam má využití našich dlouholetých zkušeností s jednotlivými dotačními tituly v uplynulých 7 letech a to jak v rámci ČR tak z nástrojů EU.

Využijte příležitosti nabízených podpor k dalšímu rozvoji.

 

 

 

 


Související stránky:

Zpracování projektových žádostí q Výběrové řízení