Naše služby pro:

obce

podnikatele

neziskový sektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt:

RRA Vysočina

Čajkovského 37

586 01 Jihlava

region@rrav.cz

tel. 606 706 823

 
 

Dotační poradenství

 

Dotační poradenství je originální služba, kterou svým klientům nabízíme. Smyslem této služby je ušetřit klientům  čas, který by strávili při prohledávání webových serverů při vyhledávání vhodného dotačního titulu. Naši projektoví manažeři denně kontrolují webové servery a aktualizují informace o dotačních programech a v případě nalezení jakékoliv shody informujeme naše klienty o možnosti podpory jejich záměru a podmínkách, za kterých je poskytována. Ten se pak může operativně rozhodnout, zda začne s přípravou žádosti o dotaci s dostatečným předstihem.

 

Postup je následující:


1) Klient nás informuje o svém záměru


2) Bezplatně mu zpracujeme základní rámcovou nabídku s přehledem možných dotačních titulů s odkazy na poskytovatele, kde se může seznámit s bližší specifikací a podmínkami podpory


3) Následně jej e-mailem průběžně informujeme o stavu programů a vyhlášených výzvách, kde by mohl uplatnit svůj záměr.

 


Výhody pro klienty:

  • značná úspora času a nákladů na získávání a aktualizaci informací

  • aktuální a včasná informace o vhodných dotačních titulech a výzvách

  • záruka, že není opomenuta žádná možnost pro využití vhodné dotace

  • minimalizace rizik výběru vhodného dotačního titulu

 

 

 


Související stránky:

Zpracování projektových žádostí q Dotační management q Výběrové řízení