Naše služby pro:

obce

podnikatele

neziskový sektor

 

 

 

Reference zde

 

 

 

 

 

Kontakt:

RRA Vysočina

Čajkovského 37

586 01 Jihlava

region@rrav.cz

tel. 606 706 823

 
 

Zpracování projektových žádostí

 

Nabízíme především komplexní servis, který je zárukou bezproblémového přijetí Vaší žádosti a splnění formálních náležitostí a souladu s příslušným programem, kam je předkládána. Garantujeme vysokou kvalitu zpracování podloženou mnohaletými zkušenostmi a referencemi v podobě úspěšných projektů.

 

  • Spojení projektového záměru s odpovídajícím dotačním programem,

  • vypracování projektové žádosti na předepsaném formuláři včetně elektronické verze,

  • vyplnění povinných příloh a pomoc při jejich zpracování,

  • součinnost při obstarávání některých povinných příloh (např. studie EIA, vyjádření Natura apod.),

  • poradenství při zajištění předfinancování projektu,

  • vypracování relevantní studie proveditelnosti,

  • vypracování finanční analýzy projektu a všech ekonomických částí žádosti včetně příloh,

  • zpracování CBA analýzy (Cost Benefit analýzy) dle platných metodik,

  • poradenství ve všech výše uvedených oblastech.

 

Současně nabízíme i možnost využít těchto služeb i jednotlivě.

 

 

 


Související stránky:

Studie proveditelnosti q Ekonomické analýzy q Dotační management q Výběrové řízení