Naše služby pro:

obce

podnikatele

neziskový sektor

 

 

 

 
 

 

 

Kontakt:

Vojtěch Vejsada

vejsada@rrav.cz

tel. 731 447 176

 

 
     

 

 

 

 

 

Regionální poradenské a informační místo pro OPŽP (RPIM)

 

Zkratka představuje Regionální poradenské a informační místo pro prioritní osy 1, 2, 3 a 4 Operačního programu Životní prostředí. Na základě uzavřené smlouvy se RRA Vysočina stala poradenským centrem tohoto programu pro kraj Vysočina.

Služby RPIM jsou zaměřeny na odborné poradenství a podporu při rozvoji projektů na území kraje Vysočina a to zejména na žadatele o finanční podporu, kteří jsou specifikováni v aktuálním Implementačním dokumentu.

K dalším činnostem RPIM patří finančně-technické poradenství pro příjemce podpory, iniciace projektových záměrů, šíření odborných zkušeností a příkladů úspěšných realizací projektů, provádění odborných seminářů a školení k aktuálním výzvám či uskutečňování odborného doprovodu při rozvoji záměrů do proveditelných projektů, podpora při hledání optimálních technických řešení záměrů a projektů, propojování žadatelů a projektů stejného nebo podobného charakteru k dosažení vyšší efektivnosti a sdílení a výměny zkušeností, popř. další činnosti, které vyvstanou v budoucnosti při implementaci OPŽP.

Na našich stránkách již brzy naleznete aktuální informace včetně plánovaných seminářů. Podrobnější informace o OPŽP a RPIM jsou také k dispozici na internetových stránkách SFŽP (www.opzp.cz).


Související stránky: