Naše služby pro:

obce

podnikatele

neziskový sektor

 
Kontakt:

RRA Vysočina

Čajkovského 37

586 01 Jihlava

region@rrav.cz

tel. 606 706 823

 
 

Školení a semináře

 

RRA Vysočina, z.s.p.o. je specialistou zejména na oblast Evropské unie, našim klientům poskytujeme ucelený přehled o procesu evropské integrace, možnostech čerpání finančních prostředků a dalších příležitostech. Naším cílem je poskytnout potencionálním žadatelům rámcovou informaci o nezbytných náležitostech projektových žádostí, aby mohli efektivně kontrolovat zpracovatele. Dále pak základní informace o projektovém řízení a jednotlivých činnostech a postupech při vlastní realizaci projektu, aby byla minimalizována rizika vrácení dotace.

 

Další oblastí, ve které můžeme poskytnou odborné informace, je cykloturistika a sní související aktivity.

 

Svým klientům také můžeme nabídnout  realizaci individuálních kurzů k aktuálním tématům dle jejich potřeb a specifikace.

 

 

 


Související stránky:

Cykloturistika q Služby RRA Vysočina