Náš cíl :

Cílem naší agentury je podpořit celkový rozvoj měst a obcí, mikroregionů v kraji Vysočina. 
Napomáháme regionálním subjektům zvládnout nástroje podpůrné politiky EU i ČR. Poskytujeme komplexní poradenskou a projektovou činnost pro obce, podnikatele a jiné subjekty ve věci přípravy, rozvoje a koordinace projektů. 
Poskytujeme technickou asistenci pro Sdružení obcí Vysočiny. Jsme smluvním partnerem Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest
v kraji Vysočina.
Jednou z nejvýznamnějších aktivit naší agentury je příprava a zpracování žádostí, projektů pro grantové programy ČR i EU. Právě vzhledem ke vstupu naší republiky do EU a možnosti čerpání Strukturálních fondů je důležité, aby v našem kraji bylo připraveno dostatek kvalitních projektů tak, aby alokované prostředky byly maximálně využity.Zaměstnanci firmy i externí spolupracovníci mají víceleté zkušenosti v oblasti poradenství, konzultací, zpracování projektových žádostí a rovněž i se  spoluprací s veřejným sektorem.

 Poskytované služby podle cílových skupin:

Služby pro města a obce
Služby pro malé, střední a velké podniky
Služby pro neziskový sektor

Cykloturistika a výběrová řízení

 

Kontaktní údaje:

Obchodní jméno:          Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.
Zkrácený název:          RRA Vysočina
Právní forma:               zájmové sdružení právnických osob
Sídlo:                            Čajkovského 37,  586 01 JIHLAVA
Spojení:                       Tel: 606 706 823
E-mail podatelna :        
region@rrav.cz 
E mail zaměstnanci:     prijmeni@rda-vysocina.cz
WWW :                       
http://www.rrav.cz
Identifikační číslo:        IČO – 70 85 75 55, DIČ CZ70 85 75 55
Jednatel (Ředitel):       
Ing. Zdeňka Škarková

 

NAŠE SPECIALIZACE

V uplynulých letech jsme poskytli jednorázové konzultace stovkám subjektů z oblasti samosprávy a státní správy a desítkám podnikatelů. Většina z nich se stala našimi stálými klienty, protože vysoce oceňují komplexní servis založený na kreativním a profesionálním přístupu, který je a zůstane běžným standardem pro každodenní práci zaměstnanců RRA Vysočina a přináší nám stále nové spokojené klienty. Výše uvedená fakta dokumentují, že myšlenkový potenciál, kterým disponujeme, přesvědčuje skutečně mnoho společností o oboustranné výhodnosti spolupráce.