Naše služby pro:

obce

podnikatele

neziskový sektor

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt:

RRA Vysočina

Čajkovského 37

586 01 Jihlava

region@rrav.cz

tel. 606 706 823

 

 
 

Výběrová řízení

 

Našim klientům garantujeme zajištění veškerých činností v oblasti zadávání veřejných zakázek, vyplývajících ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nebo ze specifických podmínek některých programů, kam je předkládána žádost o veřejnou podporu (dotaci, grant).

 

Našim klientům nabízíme zastoupení při výkonu veškerých povinností při realizaci veřejné soutěže tak, aby nedošlo k porušení zákona či pravidel pro příjemce podpory. Výběr dodavatele je vždy transparentní a nediskriminační, jehož cílem je výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky.

 

Zajišťujeme zejména tyto činnosti:

  • Zpracování návrhu oznámení zadávacího řízení včetně konzultací,

  • zajištění uveřejnění Oznámení zadávacího řízení v Informačním systému o veřejných zakázkách, příp. v Úředním věstníku ES,

  • vytvoření návrhu hodnotících kritérií pro výběr vhodného dodavatele včetně konzultací,

  • stanovení podmínek výběrového řízení

  • vypracování návrhu zadávací dokumentace

  • rozeslání zadávací dokumentace

  • organizační a metodické vedení činnosti hodnotící komise, zajištění veškeré agendy s tím související,

  • vyrozumění účastníků o výsledku výběrového řízení,

  • zpracování oznámení o uzavření smlouvy včetně uveřejnění.

 

Výhody pro klienta

Přenesení odpovědnosti za výkon zadavatelské činnosti na naši organizaci. Úspora času klienta, který může být využit efektivněji pro činnosti na které se specializuje.

 

 

 


Související stránky:

Služby RRA Vysočina q Dotační management