Naše služby pro:

obce

podnikatele

neziskový sektor

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kontakt:

RRA Vysočina

Čajkovského 37

586 01 Jihlava

region@rrav.cz

tel. 606 706 823

 

 
 

Realizace značení kulturních a turistických cílů a informačních systémů obcí

 

Značení kulturních a turistických cílů v ČR

V ČR jsou  v současné době pro značení těchto míst  závazné tyto materiály:

 • Materiál "Jednotné značení významných turistických a kulturních cílů" vydaný v květnu 2003 Českou centrálou cestovního ruchu. Na základě konzultací se zástupci Ministerstva kultury ČR, Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR vytipovala Česká centrála cestovního ruchu významné kulturní a turistické cíle v dosažitelném okolí (25 – 30 km) stávajících dálnic a rychlostních silnic v Česku podle stavu z r. 2002 a se zapracováním částečně i r. 2003 s akcentem na jejich význam pro cestovní ruch a jejich dostupnost. Současně byly ve spolupráci s krajskými úřady vytipovány i významné kulturní a turistické cíle v okolí silnic 1. třídy.
  V materiálu je specifikován seznam cílů, které se budou označovat hnědými značkami IS 23 a IS 24 a-c, které se staly v r. 2001 normálními dopravními značkami.

 • Dne 1.11.2004 vstoupil v platnost nový materiál MDS „Metodický pokyn k označování kulturních a turistických cílů“ (ke stažení na www.rsd.cz). Stanovuje požadavky označování v extravilánu dopravními značkami č. IS 23 „Kulturní nebo turistický cíl – návěst“ a IS 24b „Kulturní nebo turistický cíl“ dle vyhlášky č. 30/2001 Sb. a na provedení a kvalitu těchto značek a jejich konstrukcí. Pokyn doplňuje a upřesňuje předpisy TP 65, TP 100 a VL 6.1.
  Značení kulturních a turistických cílů na silnicích v intravilánu a na místních a účelových komunikacích tento pokyn doporučuje obdobně.
  Poskytuje přehled o výběru cílů, požadavcích na značky, jejich umisťování na komunikaci i osazování.
  Jednotné značení je žádoucí pro snadnou orientaci řidičů bez ohledu na správní hranice krajů či obcí a z toho plynoucí vyšší plynulost a bezpečnost provozu na komunikaci. Tento pokyn je závazný. Seznam cílů na silnicích I. třídy je doporučený. Již stanovené a osazené značky, které neodpovídají tomuto pokynu, je možno ponechat beze změny do konce jejich technické životnosti. DoZnač všechny požadavky pokynu splňuje a tyto značky dodává i s projektovou dokumentací.

 • veškeré materiály (normy, technické podmínky, vyhlášky, zákon) osazování dopravních značek (jedná se o normální dopravní značky).


Rádi Vám (obci, krajskému úřadu či rovnou provozovateli památky) navrhneme řešení jak pro silnice, tak pro dálnice (pro oba typy komunikací se návrhy značně liší). V této oblasti máme zkušenosti.

 

Městské orientační systémy

Od 1.1.2001 jsou i orientační systémy stejně jako názvy ulic zařazeny mezi dopravní značky. Zobrazení je ve vyhlášce č. 30/2001 Sb. k zákonu O provozu na pozemních komunikacích. Pro lepší orientaci umísťované kolmo na směr jízdy a písmo je reflexní. Barva je vždy červená (názvy ulic) nebo hnědá (komunální cíle). Nyní se orientační značení v obci může dělat velice jednoduše a univerzálně spolu s označením ulic kolmo na směr jízdy, v reflexním provedení, stejně jako jakákoliv jiná značka:

 

Nabízíme 2 základní druhy orientačních systémů:

1) Standardní značky - provedení zcela přesně podle vyhlášky 30/2001 Sb. a  speciálních TP:

Na orientační systémy pro motoristy se vztahují platné předpisy - vyhláška č.30/2001 Sb., příslušné technické podmínky (TP 117) a pro výrobu vzorové listy (VL 6). Podle vyhlášky mají označení IS22a až IS22f a IS24a až IS22c.

 

Z těchto předpisů vyplývají základní požadavky

 • Min. rozměr tabulky je 1000x200 mm (pro IS 24b 1350x330 mm)

 • Kombinace barev musí odpovídat platné vyhlášce č.30/2001 Sb. (červená/bílá, hnědá/bílá, bílá/barva)

 • Min. velikost typizovaného písma je 100 mm

 • Konstrukce nesmí mít žádné ostré rohy (obdélníkový tvar se zaoblenými rohy) a musí mít zpevněné okraje

 • Pro motiv musí být použito fólie min. tř.1

Vlastní vyhotovení orientačního systému zpravidla začíná osobní konzultací se zákazníkem. Na základě této konzultace je zpracován pasport s umístěním stojanů a grafickým návrhem směrovek, který je předán ke schválení zákazníkovi a příslušným úřadům. Po schválení následuje vlastní výroba a dodávka hotových stojanů, popřípadě i s montáží.

 

2) Originální orientační systémy.

Orientační systémy je možné zhotovit i podle přání investora - barva, vhled, piktogramy, reflexivita atd. Vše včetně projektové dokumentace.

 

Bližší informace o cenách a dodacích podmínkách poskytneme na základě individuální konzultace.

 

 

 


Související stránky:

Cykloturistika q Regionální zastoupení